Продавци

За испоруке су одговорни ИСКЉУЧИВО продавци регистровани на Тржници. Купци ће добијати аутоматизована обавештења о статусу поруџбине оног момента када их продавци ажурирају. ЦЕНЕ пошиљки нису истакнуте на сајту већ само ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА односно сума за целу поруџбину без укључених цена доставе.

НАПОМЕНА

Обзиром да КУПЦИ могу да у једној поруџбини наруче робу од ВИШЕ ПРОДАВАЦА истовремено МОРАЈУ имати у виду да ће сваки продавац производе које сте наручили од њега спаковати у ПОСЕБНОЈ ПОШИЉЦИ. Тако ће и свака ПОШИЉКА БИТИ ПОСЕБНО НАПЛАЋЕНА, без обзира што су све наручене преко једног налога/поруџбине, ПА ВАС МОЛИМО ДА ТО ИМАТЕ У ВИДУ приликом сваког наручивања!

Ценовници курирских служби:

Post Express

AKS Express

Bex Express

City Express

D Express

Продаја
Бочна трака
0 Жеље
0 Корпа