Плаћање је једино ПОУЗЕЋЕМ. Стога су продавци ти који су одговорни за евентуално издавање фискалних рачуна, обрачун ПДВ-а и све оно што им је закон одредио као обавезу.

ТРЖНИЦА не наплаћује од КУПАЦА ништа и ни на који начин.

Продаја
Бочна трака
0 Жеље
0 Корпа