Ко може да продаје

Сва регистрована правна лица – Газдинства, Предузетници или Привредна друштва.

Регистрација

Пошто на сајту попуните податке о вама као продавцу, администратори ће извршити проверу веродостојности података у одговарајућем регистру. Пошто се утврди тачност података биће вам омогућен приступ продавници са вашим корисничким именом и лозинком које сте навели при регистрацији.

Уколико имате недоумица или било какав проблем са регистрацијом молимо вас да нам пишете на адресу наведену на контакт страни

Садржај

Текст описа: Сви описи било производа или ваше делатности МОРАЈУ бити искључиво на ћирилици. Сваки текст који будете написали у склопу описа производа или ваше делатности биће прекуцан на ћирилицу или неће бити одобрен.

Текст назива: Називи производа или вашег правног лица могу бити и на латиничном писмом.

Територија

У овом тренутку искључиво покривамо продају на територији Републике Србије па тако и продавци као и купци могу бити само са ове територије.

Сви производи су приказани са ценом која НЕ УКЉУЧУЈЕ ТРОШКОВЕ ИСПОРУКЕ. Ово значи да трошкове испоруке сноси купац осим ако продавац не назначи другачије.

Одговорност

Продавци су искључиво одговорни за цене, квалитет производа као и испоруку. Тржница служи као посредник између продаваца и купаца и сходно томе није одговорна за производе, цене и испоруке.

Продаја
Бочна трака
0 Жеље
0 Корпа